Nyheder fra Randbøl

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Randbøl og omegn

Job tilbydes:
Naturstyrelsen søger erfaren medarbejder til naturprojekter i Naturstyrelsen Trekantsområdet
Vil du være med til at arbejde med dansk natur og arbejde på en af Danmarks smukkeste arbejdspladser? Vil du have ansvar, selvstændighed og prøve kræfter med at gennemføre store naturprojekter?Naturstyrelsen søger en ny projektleder, der ansættes i Naturstyrelsen Trekantsområdet, men med fokus på Naturstyrelsens opgave om at realisere naturprojekter for klima og vandmiljø i hele landet.Om jobbetNaturstyrelsens lokale enhed i Trekantsområdet søger en ny projektleder, som primært skal arbejde med klima-lavbundsprojekter og vådområdeprojekter i hele Midt- og Sydjylland. Enheden forvalter Miljøministeriets skove og andre naturarealer. Enhedens opgaver omfatter bl.a. drift og pleje, friluftsliv og naturformidling samt gennemførelse af naturprojekter på egne og private arealer, som fx klima-, vådområde-, lavbunds- og LIFE projekter.Til daglig vil du være en del af enhedens gruppe af projektmedarbejdere samt en del af et stort nationalt netværk af projektledere og -medarbejdere i hele Naturstyrelsen. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være at deltage i større og mindre projekter, fx sikre gennemførelse af lavbundsprojekter og udtag af landbrugsjorder. Projekterne kan være lokaliseret på andre enheder i Midt- og Sydjylland. Afhængig af dine kompetencer vil du også skulle bidrage i hele netværket, og du skal derfor være indstillet på i en kortere eller længere periode at hjælpe til på én af de andre lokale enheder rundt om i landet, hvis dette er nødvendigt for at realisere et naturprojekt.På Trekantsområdet vil du komme til at indgå i et team af funktionærer med bl.a. fuldmægtige, biologer og skovfogeder. I jobbet kan du forvente samarbejde med medarbejdere fra forskellige faggrupper i Naturstyrelsen. Du vil få engagerede kolleger, hvor samarbejdet er præget af gensidig tillid og respekt.I alle Naturstyrelsens projekter indgår mange forskellige eksterne samarbejdsparter, som du skal samarbejde med. Det vil i høj grad være kommuner, interesseorganisationer samt private lodsejere og andre borgere. Du får dermed et selvstændigt job, hvor det forventes, at du kan fungere som Naturstyrelsens repræsentant og stå for kommunikation og samarbejde med alle typer interessenter, foruden styring og dialog med rådgivere og entreprenører.Din profilVores forventning til dig er, at du har gåpåmod, er omstillingsparat og har lyst og vilje til fortsat udvikling af dine kompetencer. Vi søger en dygtig medarbejder med stærke naturfaglige kompetencer og teknisk forståelse. Vi ser gerne, at du har nogle års erhvervserfaring som projektleder for naturprojekter.Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som f.eks. biolog, ingeniør, geograf, landinspektør, naturforvalter eller lignende.Derudover forventer vi, at du:Har indgående og konkret kendskab til gennemførelse af naturprojekter – gerne erhvervet gennem en offentlig ansættelse, men erfaringer fra fx en teknisk rådgivningsvirksomhed kan også være relevant. Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med naturgenopretning.Har indsigt og overblik over de væsentligste lovgivnings- og myndighedsmæssige forhold inden for natur, miljø og fysisk planlægning.Har erfaring med lodsejerkontakt og forskellige interessentgrupper, og forstår at navigere som styrelsens repræsentant blandt mangeartede interesser og være dygtig til at kommunikere og skabe gode relationer.Har et godt samarbejdsgen, som betyder, at dine kollegaer kan regne med dig i den daglige opgaveløsning.Er resultatorienteret og handlekraftig, og kan tilrettelægge og styre et projekt frem til målet.Er en god kollega, der altid bringer den bedste version af dig selv med på arbejde og stiller din viden til rådighed i samarbejdet.Dit arbejdsstedDu vil blive ansat på Naturstyrelsen Trekantsområdet, som er én af Naturstyrelsens 16 lokale enheder. Du vil få din vante gang på naturskønne områder og et kontor, der ligger ligeså. Enheden er præget af en uformel omgangstone, hvor det kollegiale vægtes højt og der leveres værdi til samfundet ved at forvalte vores fælles natur. Omhu, samarbejde og lydhørhed er væsentlig på alle enheder og ikke mindst er forståelsen for kontinuitet og det langsigtet perspektiv essentielt, når der arbejdes med natur.Naturstyrelsen Trekantsområdets kontor ligger på samme adresse som Naturstyrelsens hovedkontor på Førstballevej 2 i Randbøl ved Vejle. På enheden vil du få 15 herlige kolleger og derudover møde hovedkontorets over 100 medarbejdere.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører.Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Naturstyrelsen Trekantsområdet. Der må forventes enkelte arbejdsdage på andre enheder, svarende til gennemsnitlig 1 dag om ugen.Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021.Det forventes, at du har kørekort til personbil.Yderligere oplysningerSåfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skovrider Inken Breum Larsen, tlf. 20 21 65 08. Du kan læse mere om Naturstyrelsen på www.nst.dk.Sådan søger du stillingenDu søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 15. oktober 2021.Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44-45.Vi søger i øvrigt også en ny medarbejder til en tilsvarende stilling i Naturstyrelsen Himmerland og Naturstyrelsen Midtsjælland. Du kan læse de stillingsopslag her.Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.
Naturstyrelsen
Indrykket 17. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk