Der arbejdes intenst på Forbindelsesvejen vest om Uhre

dato

Arbejdet på Forbindelsesvejen vest om Uhre i Vejle, der skulle have været indviet i juni, er blevet forsinket på grund af store regnmængder, der forårsagede skader på vejen.

Et Syn og Skøn arbejder på at klarlægge årsagen til oversvømmelsen, mens parterne, herunder totalrådgiver Atkins, entreprenørselskabet M.J. Eriksson, Vejle Kommunes forsikringsselskab og Vejle Kommune, arbejder på at løse udfordringerne.

Løsningerne inkluderer forstærkning af rabatter og truge med sten, muld og græs samt barrierer for vandforsinkelse. Skråningerne forstærkes med kokosnet, indtil beplantning får slået rødder. Skader på asfalten vil blive reetableret.

Der er endnu ingen fastsat dato for åbningen, men der arbejdes intensivt på at åbne vejen hurtigst muligt.

https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/der-arbejdes-intenst-paa-forbindelsesvejen-vest-om-uhre/
Kilde: Vejle Kommune