Trivselsmåling 2024 for Vejle Kommune er klar

dato

Hvert tredje år gennemfører Vejle Kommunes HovedMED-udvalg en trivselsmåling for at vurdere arbejdsmiljøet og trivslen på tværs af kommunen og sætte fokus på dialogen.

Vejle Kommunes trivselsmåling for 2024 viser høj medarbejdertilfredshed, især i forhold til kollegialt samarbejde. 97% af medarbejderne mener, at deres kollegaer vil hjælpe dem, hvis det er nødvendigt.

Målingen, der er gennemført af Hovedsamarbejdsudvalget, viser også en stigning i tilfredsheden med ledelsen. Svarprocenten er på 86,4%, hvilket svarer til, at 7.952 ansatte har deltaget.

Målingen har også identificeret områder, der kræver særlig opmærksomhed, herunder vold og trusler, hvor 22,8% af medarbejderne har oplevet sådanne hændelser, primært fra borgere. Dette er et indsatsområde for 2024-2025.

Samlet set er Vejle Kommune en god arbejdsplads, men der er behov for at fokusere på områder, hvor medarbejderne har behov for det, siger Kristine Schou, HR-chef i Vejle Kommune.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/trivselsmaaling-2024-for-vejle-kommune-er-klar/
Kilde: Vejle Kommune