Bygningsmedarbejder til Naturstyrelsen 2-årig stilling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Naturstyrelsen ejer ca. 2.000 bygninger, der bliver anvendt til en lang række forskellige formål. Har du forstand på at lede og planlægge mindre renoveringer og byggeopgaver? Kunne du tænke dig at arbejde med mange forskellige opgaver, og vil du have et stort selvstændigt ansvar? Har du eventuelt erfaring fra kloakeringsprojekter? Så vil vi gerne høre fra dig.

Naturstyrelsens bygninger er placeret over hele landet og er meget forskellige med hensyn til anvendelse, størrelse og tilstand – groft sagt fra hønsehus til slot – men primært små til mellemstore. Bygningsteamets overordnede opgave er at sikre en passende og tidssvarende bygningsmasse, så den på en gang understøtter en effektiv drift og opfylder de lokale behov. Dette nås bl.a. gennem frasalg, nedrivning, renovering og løbende gennemgang af bygningerne.

Teamets hovedopgaver omfatter bygherreopgaver, herunder planlægning, gennemførelse og afvikling af mindre renoveringer og byggeopgaver, projektorienteret byggesags-behandling med tidsmæssigt og økonomisk ansvar samt udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter. Derudover vil der være koordinering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver – herunder bygningssyn i samarbejde med kollegaer rundt om i landet.

Opgaver og organisering
I bygningsteamet søger vi en ny kollega i en 2-årig stilling. Du skal arbejde med teamets generelle opgaver, men derudover har vi en opgave, som handler om at sikre, at styrelsens kolonihaver bliver kloakeret, hvor du også kan få en rolle.

Du vil komme til at indgå i et team på seks personer på vores hovedkontor i Randbøl ved Vejle. Dine kolleger i teamet har en uddannelse som enten bygningskonstruktør eller forstkandidat.

Dine kerneopgaver vil være:

 • Solid og praktisk intern rådgivning om vedligeholdelse af styrelsens bygninger.
 • Større men især mindre byggeopgaver (udbud, ledelse og koordinering).
 • Sparring med forskellige interessenter – f.eks. vore lokale enheder, entreprenører, konsulenter o.l. for at finde de gode løsninger inden for de givne økonomiske rammer.
 • Deltagelse i kloakeringsopgaven – herunder udbud og tilsyn.
 • Deltagelse i teamets øvrige interne tværfaglige opgaver – f.eks. indberetning i Sparenergi.dk, nedrivning, energispareplaner, bæredygtighed, fællesudbud samt ledelsesservicering knyttet hertil.
Du må forvente en del skriftlighed i din hverdag med f.eks. procedure-/paradigme-udarbejdelse, notatskrivning, direktionsforelæggelser og anden dokumentation samt journalisering.

Organisatorisk er bygningsteamet placeret i Økonomienheden, hvor du får cirka 35 kolleger. Bygningsteamet ledes af en teamleder.

Din profil
Som vores nye bygningsmedarbejder har du en relevant videregående uddannelse som fx bygningskonstruktør, ingeniør eller anden relevant erfaring.

Vi lægger desuden vægt på, at du har en bred erfaring med drift og vedligehold af en større bygningsportefølje, har erfaring med indhentning af tilbud, projektstyring og skriftlig fremstilling, samt at du kan håndtere projektledelse. Eventuelt suppleret med erfaring og kompetencer inden for projektledelse, udbud og tilsyn vedrørende kloakering. Er det ikke tilfældet, hører vi gerne fra dig alligevel.

Erfaring med og kendskab til offentlig administration er en fordel, og er din uddannelse suppleret med en håndværksmæssig baggrund, er det yderligere et plus.

Vi forventer, at du som person:

 • Er i stand til at arbejde selvstændigt og kan være initiativrig, fleksibel og kreativ, da du bl.a. skal få økonomi, krav og bygningstilstande til at gå op i en højere enhed.
 • Er en god igangsætter og en god afslutter.
 • Har gode forhandlingskompetencer, da du vil blive mødt af indspil fra flere forskellige sider.
 • Er løsningsorienteret og kan finde kompromisset, hvor der er forskellige interesser.
 • Har en veludviklet organisatorisk forståelse og dømmekraft.
 • Er en god formidler, der kan udtrykke sig klart både på skrift og i tale.
 • Kan bruge IT-værktøjer, herunder Microsoft Office, og Autocad/Revit som middel til effektivisering, standardisering og/eller automatisering af processer knyttet til bygningsadministration.
Vi tilbyder
Du får et stort selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver. Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i styrelsen får du mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige opgaver inden for bygningsområdet.

Du får gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i et spændende arbejdsmiljø med en fri, uhøjtidelig og meget humørfyldt omgangstone. Vi har en god kantine på adressen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 samt tilhørende organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere m.fl. eller den enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestested er Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Der må påregnes en vis rejseaktivitet knyttet til besigtigelser m.v. i forskellige egne af landet (ca. fire dage om måneden), hvorfor gyldigt kørekort til personbil er et krav. Styrelsen har tjenestebiler.

Ansættelse forventes senest pr. 1. maj 2024.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte økonomichef Kim Røjgaard på tlf. 93 59 71 46 eller bygningskoordinator Bo Holm Kristensen på tlf. 93 58 81 57.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den
25. februar 2024. Der påregnes afholdt 1. samtale onsdag den 6. marts og eventuel anden samtale fredag den 8. marts.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Naturstyrelsen, C/O Gjøddinggård Førstballevej , 7183 Randbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5988056

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet