Vil du arbejde med Danmarks Nationalparker og arealforvaltning i Naturstyrelsen?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at vejlede, koordinere og strukturere processerne omkring Danmarks fem nationalparker? Vil du deltage i Naturstyrelsens arbejde med forvaltning af lysåbne arealer som heder, strandenge, klitnatur mm.? Og er du interesseret i at arbejde tæt på det politiske niveau med direktions- og ministerbetjening? Så har vi et spændende job til dig.

Den faglige enhed Arealer og Friluftsliv på Naturstyrelsens hovedkontor søger en ny kollega med kompetencer inden for sekretariatsbistand for de 5 selvstændige nationalparker samt projektledelse knyttet til natur- og arealforvaltning. Du får i jobbet ansvar for Naturstyrelsens daglige dialog med nationalparkerne, hvor vores rolle er at understøtte og føre tilsyn i henhold til nationalparkloven. Der er netop sat et arbejde i gang med at undersøge mulighederne for at udpege op til 3 yderligere nationalparker, hvor Naturstyrelsen og du som koordinator vil få en central rolle. Dertil vil du indgå i teamets øvrige opgaver, hvilket bl.a. kan omfatte arbejdet med forpagtnings- og græsningsaftaler samt relevante tilskudsordninger fra Landbrugsstyrelsen.

Om Naturstyrelsen
Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere, hvoraf størstedelen er ansat på vores 16 lokale enheder rundt i landet. Du kommer til at arbejde i enheden Arealer og Friluftsliv, som er placeret i Naturstyrelsens hovedkontor og har til formål at understøtte de lokale enheder og sætter rammerne for forvaltningen. Her omsætter vi de politiske ønsker til planer og retningslinjer og betjener politikerne med faglig rådgivning. Vi arbejder med urørt skov, friluftsliv, lysåben natur, ejendomsforvaltning, digitalisering af arealforvaltningen, naturnær skovdrift, skovrejsning, lavbundsprojekter m.m. Du får kolleger med stor erfaring og brede fagligheder blandt andet som biologer, forstkandidater, agronomer, landskabsforvaltere, geografer, skov- og landskabsingeniører og arkæologer. Vi bidrager i Arealer og Friluftsliv hver dag til at sikre en faglig funderet, professionel og ensartet arealforvaltning samt sikre faglig vidensdeling og vidensopbygning på tværs af Naturstyrelsens enheder.

Du kommer til at indgå i teamet Arealudvikling, der bl.a. har ansvaret for areal- og hugstplanlægning, §3 kortlægning og registrering, servicering af nationalparker, udarbejdelse af N2000 plejeplaner, arealsager, naturnær skovdrift, certificering mm.

Dine kerneopgaver som nationalpark koordinator bliver:

  • At udføre sagsbehandling af konkrete sager knyttet til nationalparkerne, herunder direktions- og ministerbetjening
  • At bidrage med faglige input og prioriteringer i forhold til nationalparkernes udkast til nye nationalparkplaner
  • At bidrage med koordinering og kvalitetssikring af processer og indhold i forhold til sammensætning af bestyrelser i nationalparkerne
  • At koordinere og arrangere årsmøder og samarbejdsmøder mellem nationalparkernes ledelse, Naturstyrelsen og Miljøministeriets Departement
Samt at bidrage med håndtering af og faglige input til andre løbende arealsager i teamet med fokus på især forvaltning af de lysåbne arealer.

Du kan forvente et spændende og varieret job i en enhed, der arbejder tæt sammen med kollegaer i hele landet, i nationalparkerne samt andre faglige enheder i Miljøministeriet.

Din profil
Vi søger en medarbejder, der er god til at samarbejde med sine kollegaer i teamet, styrelsen, bestyrelserne og departementet, og som forstår at gode resultater afhænger af gode processer. Et særligt blik for samarbejde med eksterne parter som nationalparkerne m.fl. vil være en efterspurgt kvalifikation.

Du vil få ansvar for en række centrale opgaver, og det er vigtigt, at du kan holde overblikket, organisere dine opgaver og sikre fremdrift.

Du er resultatorienteret, og sikrer, at der leveres til rette tid med den fornødne kvalitet.

Skriftlig kommunikation er en vigtig kompetence, og vi lægger vægt på, at du evner at formulere dig kort og præcist.

Vi forventer, at du har en videregående uddannelse inden for et relevant område. Det kan fx være, at du er forstkandidat, agronom, naturforvalter, geograf, landskabsforvalter eller biolog.

Desuden lægger vi vægt på, at du:

  • Har erfaring med ministerbetjening og/eller sagsbehandling i politiske organisationer
  • Har erfaring med arealforvaltning og afvejning af forskellige hensyn
  • Har erfaring med forvaltning af lysåbne arealer herunder kendskab til Landbrugsstyrelsens forskellige støtteordninger
  • Arbejder analytisk, løsnings- og helhedsorienteret
  • Forstår at træffe beslutninger men samtidig sikre følgeskab
  • Forstår at samarbejde er vigtigt for at opnå robuste og effektive løsninger
Desuden arbejdes der en del med digitale værktøjer, særligt GIS programmer som fx QGIS, hvorfor det vil være en fordel, at du har erfaring hermed.

Vi tilbyder
Spændende arbejdsopgaver og en enhed præget af høj faglig kompetence, en uformel tone og højt til loftet. I Arealer og Friluftliv samt Naturstyrelsen som helhed har vi det godt med hinanden, og vi værdsætter forskellighed.

Vi passer på hinanden, er fleksible og imødekommende for der kan nogle gange være rigtig travlt. Du får mulighed for at arbejde tæt på det politiske niveau og der er gode udviklingsmuligheder både i hovedkontoret og på andre enheder i styrelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Dit tjenestested bliver ved Naturstyrelsen, Gøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl. Men du må også forvente, at du med mellemrum skal arbejde nogle dage på Naturstyrelsens forskellige lokale enheder samt deltage i møder her.

Der vil i et vist omfang være mulighed for at arbejde hjemmefra. Dette planlægges sammen med nærmeste leder og sker under hensyntagen til samarbejdet med dine kolleger og opgavernes karakter.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Tiltrædelse ønskes den 1. februar 2024 eller snarest muligt.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil. Tjenestebiler stilles til rådighed.

Flere oplysninger
Du kan finde flere oplysninger om nationalparkerne her: https://danmarksnationalparker.dk/.
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef
Jesper Tranberg, tlf. nr. 21 21 97 07 eller teamleder Uffe Strandby tlf. nr. 22 22 16 49.

https://naturstyrelsen.dk/om-os/job-og-uddannelse/ kan du læse om at være medarbejder i Naturstyrelsen.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den
11. december 2023.

Samtaler forventes afholdt i Randbøl den 14. eller 15. december 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Naturstyrelsen, C/O Gjøddinggård Førstballevej , 7183 Randbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949549

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet