Vil du gerne fylde din arbejdsdag med naturdata og GIS? Så har Naturstyrelsen netop jobbet til dig

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at skabe dataunderstøttede forbedringer til gavn for biodiversiteten, friluftslivet og borgere, samt medarbejdere i Naturstyrelsen? Brænder du for at analysere, visualisere og anvende data? Kan du indgå i dialog om data med vores naturfaglige medarbejdere i hele styrelsen? Kan du spotte nye teknologier og databehov, der kan understøtte Naturstyrelsens arbejde med at skabe mere natur? Så er det måske dig, vi har brug for i Naturstyrelsens Arealdataenhed.

I Naturstyrelsen producerer vi store mængder af primært rumlige naturdata, når vi arbejder med friluftsliv, tilser dyr, laver hugstplaner og planlægger tiltag for at fremme biodiversiteten på Naturstyrelsens arealer.

Naturdata er helt afgørende for at visualisere og understøtte vores arealforvaltning. Samtidig går den teknologiske udvikling stærkt og der er rigtig mange nye muligheder for at anvende data til at understøtte naturforvaltningen. Vi forstærker derfor Naturstyrelsens Arealdataenhed, med en ekstra medarbejder, som vil skulle dykke ned i alle disse spændende naturdata og teknologier til gavn for en rigere natur.

Naturstyrelsen er en landsdækkende arbejdsplads med ca. 670 medarbejdere. Du kommer til at arbejde sammen med fem kollegaer i Naturstyrelsens Arealdataenhed, som er placeret i styrelsens hovedkontor i Randbøl.

Naturstyrelsen forvalter ”vores fælles natur” – ca. 212.000 hektar natur fordelt over hele landet. Vi arbejder for at forbedre biodiversiteten på de statslige naturområder og for at give borgere i hele landet gode rammer for friluftsliv og store naturoplevelser. Dette arbejde kræver, at vi har opdaterede, digitale og tilgængelige naturdata. Arealdataenhedens vigtigste opgave er, at understøtte den digitale transformation af vores arealdata ved at samle data om bl.a. naturregistreringer, overvågning og friluftsfaciliteter og omsætte dem, så de kan understøtte en mere databaseret naturforvaltning.

Den daglige arealforvaltning gennemføres af medarbejderne på de 16 lokale enheder i hele landet, mens rammerne for forvaltningen udarbejdes på hovedkontoret. Du kommer til at være tæt på naturen gennem samarbejdet med kollegaer i naturforvaltningsenhederne centralt og decentralt, samt IT-afdelingen og de øvrige stabsenheder.

Din rolle
Som GIS-medarbejder i Naturstyrelsen, vil din arbejdsdag fyldes med følgende:
I Arealdatateamet arbejder vi med digital forandring og med styrelsens mange datasæt om natur, biodiversitet og friluftsliv. Vores primære opgave er at understøtte de 16 lokale enheder og de faglige kontorer i Hovedkontoret med den digitale organisationsudvikling. Arealdata er med hele vejen fra valg af løsning, der understøtter lige netop den dataindsamling der er behov for, til implementering, udstilling, undervisning og support. Dertil hjælper vi med større GIS-analyser, som dokumenterer, at vi når Naturstyrelsens politiske og strategiske mål.Du skal være med til at kunne identificere og implementere digitale løsninger, der fungerer.

Alt efter dine kompetencer og faglighed kan du få ansvaret for den digitale understøttelse af en eller flere konkrete faglige opgaver i Naturstyrelsen. Det kan f.eks. være en udviklingen af en app, der under støtter jagt- og vildtforvaltningen eller et dashbord, der viser fremdriften af ny beskyttet natur på statens arealer. Dermed er du med til at sikre konsistens, nøjagtighed og tilgængelighed af naturdata indenfor lige netop det område du brænder for.

Om dig
Vi søger en kollega med nedenstående kvalifikationer:
Du kan have en naturfaglig baggrund f.eks. være uddannet biolog eller Skov- og landskabsingeniør og kan ikke lade være med at tænke GIS og data ind i dit arbejdsliv. Eller på anden vis kan dokumentere kendskab til GIS-software og geodata. Du er nysgerrig på de nyeste teknologier og metoder inden for GIS og data science. Du har evt. erfaring med digital forandring og projektledelse af IT-projekter.

Naturstyrelsen arbejder med rumlige data, bla. via ArcGIS Enterprise, hvor vores centrale data er gemt i en MSSQL-database. Analyser og databehandling foregår ofte i GIS-programmer som QGIS eller ArcGIS Pro, i specialværktøjer som FME og Python eller i specialudviklede interne applikationer. Alle under den. Du vil få muligheden for sidemandsoplæring, samt specialiserede kurser i f.eks. specialiserede GIS-udvikling og scripting, for at styrke dine kompetencer.

Derfor skal du arbejde hos os:
Efter en god introduktion får du et arbejde med både et stort ansvar og store frihedsgrader. Vi er en uformel organisation med højt til loftet. Du kommer til at arbejde selvstændigt men også tæt sammen med kolleger fra mange forskellige faggrupper. Og så kommer du til at arbejde med samfundsmæssigt relevante opgaver inde for natur, miljø, teknologi og forandring. Du vil få mulighed for fleksibel arbejdstid, hvor der er fokus på, at der skal være balance mellem arbejde og fritid.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Dit tjenestested bliver ved Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi ønsker at besætte stillingen fra september 2024.

Flere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skovrider og arealdatachef Søren Friese på tlf. 30 94 62 37 eller teamleder Charlotte Kure på tlf. 22 47 15 71.

Du kan også finde yderligere oplysninger om Naturstyrelsen på www.naturstyrelsen.dk.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV senest 19. maj 2024.

Samtaler forventes afholdt den 27. maj, med mulighed for 2. runde af samtaler den 3. juni.

Det er muligt, at der vil indgå personprofiltest i rekrutteringsprocessen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Naturstyrelsen, C/O Gjøddinggård Førstballevej , 7183 Randbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6030599

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet