Vil du være sagsbehandler på de nye naturnationalparker ved Naturstyrelsens hovedkontor?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at sikre, at de politiske ønsker om naturnationalparkerne på statens arealer bliver ført ud i livet? Kunne du tænke dig at arbejde sammen med engagerede kolleger i et stærkt tværfagligt miljø og tæt på den naturpolitiske dagsorden? Så har vi måske jobbet til dig!

Som sagsbehandler bliver du en del af naturnationalprojektholdet i enheden Natur og Biodiversitet på Naturstyrelsens hovedkontor, der skal sikre gennemførslen af 15 naturnationalparker på statsejede arealer. Du vil få til opgave - i tæt samarbejde med holdet - at drive processen med at få gennemført etableringen af naturnationalparkerne over de kommende år.

Etableringen af de 15 naturnationalparker sker i et tæt samarbejde mellem hovedkontoret og Naturstyrelsens lokale enheder, kollegerne på projektet, eksterne interessenter og borgere, Miljøministeriets departement samt ledelsen og direktionen i Naturstyrelsen.

Hvad dine konkrete opgaver bliver, vil afhænge af dine kvalifikationer og ønsker. Det er et job, som kræver, at du har en god forståelse for de politiske processer og kan samarbejde og finde løsninger i en indsats, hvor der er mange forskellige interessenter. Endvidere er det vigtigt, at du er en dygtig processtyrer og har interesse for projektledelse og samtidig har god indsigt i, hvad det vil sige at arbejde som embedsmand.

Jobbet
I stillingen som sagsbehandler på naturnationalparkerne kan du afhængig af kompetencer og ønsker forvente at skulle arbejde med følgende opgaver:

  • Planlægning, koordinering og kvalitetssikring sådan, at vi sikrer, at naturnationalparkerne etableres i den fornødne kvalitet inden for den tid og de rammer, der er givet.
  • Konkret projektkoordinering vedrørende én eller flere af naturnationalparkerne.
  • Myndighedsarbejde knyttet til etablering af naturnationalparkerne.
  • Økonomistyring og budgetopfølgning.
  • Sagsbehandling og ministerbetjening, hvor der, ofte med korte tidsfrister, skal leveres sager på et højt fagligt niveau.
Opgaverne skal du løse sammen med erfarne kolleger i en projektgruppe omkring naturnationalparkopgaven bestående af 7-8 medarbejdere placeret i enheden Natur og Biodiversitet. I enheden får du ca. 18-19 kolleger der foruden naturnationalparkopgaven arbejder med udlæg af urørt skov på statens arealer, sikring af dyrevelfærd og jagt- og vildtforvaltning samt andre politiske sager.

Din profil
Projektholdet omkring naturnationalparkerne består af dygtige medarbejdere med en blanding af forskellige kompetencer og erfaringsmæssig baggrund. Det er vigtigt at finde en medarbejder, der kan bidrage til projektholdet med stærke kompetencer ift. processtyring, koordinering og kvalitetssikring og med en udpræget systematisk tilgang til arbejdsopgaverne.

Du vil bl.a. kunne få ansvar for koordinering af tværgående opgaver og sagsbehandling for flere naturnationalparker, og derfor er det vigtigt, at du er god til at holde overblikket, organisere dine opgaver, sikre fremdrift, og at du er god til at nå i mål med dine opgaver.

De sidste års arbejde med naturnationalpark- og urørt skov opgaven har gjort det tydeligt at myndighedsarbejdet er helt centralt for gennemførslen af disse opgaver. Derfor er kendskab, erfaring og lyst til myndighedsarbejdet på naturområdet en vigtig kompetence hos dig.

Vi forventer, at du har indsigt i den naturpolitiske dagsorden, du har et godt og bredt kendskab til dansk natur, og du er vant til at fremstille kompliceret stof kort og præcist. Sager til minister- og direktionsbehandling er ofte under stort tidspres og med krav om koordinering internt i hovedkontoret, mellem lokale enheder og på tværs af styrelser og vil til tider kræve en vis fleksibilitet ift. arbejdstid. Helt afgørende for valg af ansøgere til samtale vil være, at kandidaterne udviser en helhjertet interesse for at arbejde som embedsmand.

Hvis din drøm er, at du mest skal være ude at arbejde i felten med gummistøvler og kikkert, er dette job nok ikke det rigtige for dig. Men du vil til gengæld dagligt arbejde med natur over hele landet i en af de væsentligste politiske opgaver inden for natur og biodiversitet i disse år – og en enkelt tur eller flere ud i den statsejede natur bliver der sikkert også mulighed for.

Vi forestiller os, at du har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører eller i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Dit tjenestested bliver ved Naturstyrelsen, Gøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorchef Mads Jensen på tlf.
41 28 14 06 eller teamleder Rune Hauskov Kristensen på tlf. 20 80 48 32. Du kan også finde yderligere oplysninger om Naturstyrelsen på www.nst.dk.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 21. maj 2024. Samtaler forventes afholdt i Randbøl den 30. maj 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Naturstyrelsen, C/O Gjøddinggård Førstballevej , 7183 Randbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6044455

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet